Фторопласт - 4 (F-4),(-СF2 CF2-)n - продукт полімеризації тетрафторетилену.

Зарубежні аналоги: TEFLON 7, FLUON G 100, HOSTAFLON F, HOSTAFLON TF1702, POLIFLON M 12, 14.

Фторопласт - 4 – унікальний матеріал, отриманий хімічним шляхом. Він відрізняється винятковою серед полімерів хімічною стійкістю. Фторопласт - 4 та його сополімер фторопласт - 4Д стійки до всіх мінеральних та органічних кислот, лугам, органічним розчинникам, окислювачам за винятком розплавів та розчинів лужних металів, елементарного фтору та трифтористого хлору при підвищеній температурі. Разом з феноменальною інертністю фторопласт-4 характеризується відносно малою щільністю, відмінними електричними та механічними властивостями. Хороша механічна міцність фторопласту зберігається в межах температур від -190 °С до +250 °С. Фторопласт має низький коефіцієнт тертя, що майже не залежить від температури, абсолютно гідрофобен, фізіологічно інертний. Діелектричні властивості фторопласту не змінюються до 200 °С, а хімічні – до 300 °С. Ці властивості матеріалу роблять вироби з фторопласту незамінними в хімічній, електротехнічній промисловості, приладобудуванні, машинобудуванні, атомно-енергетичній, харчовій, легкій та медичній промисловості.

ФТОРОПЛАСТ-4 ТУ 6-05-810-88

Найменування показників

Фторопласт

Ф-4

Фторопласт

Ф-4Д

Середній розмір частин порошку, мм

0,1÷0,2

0,01÷0,1

Щільність в виробі, кг/м³

2170÷2200

2190÷2260

Температура плавлення кристалів, ºС

327

327

Максимальна рабоча температура при експлуатації, ºС

260

260

Мінімальна рабоча температура при експлуатації, ºС

-269

-269

Температура початку розпаду, ºС

415

415

Теплопровідність, Вт/(м·град)

0,25

0,25

                                                                        

Коефіцієнт лінійного розширення 1х 10ˆ-5 / ºС

11÷21

-

Питома теплоємність, Дж/(кг·град)

1,04·10³

1,04·10³

Водопоглинання за 24 години, %

0

0

Горючість

Не горюч

Не горюч

Відносне подовження, %

250÷300

250÷300

Руйнівна напруга при згині, МПа

10,7÷14

10,7÷14

Модуль пружності при згині, МПа

— при +20 ºС;

— при -60 ºС

 

470÷830

130÷280

 

440÷830

130÷280

Ударна в'язкість, кДж/м²

98

102

Твердість по Брінеллю, МПа

29÷39

29÷39

Питомий поверхневий електричний опір, не менше, Ом

       

1017

 

Питомий об'ємний електричний опір при постійній напрузі, не менше, Ом·см

           

1,5х1017

           

1,0х1016

Діелектрична проникність

— при 50 Гц;

— при 1 кГц;

— при 100 МГц;

 

2,0÷2,1

2,0÷2,1

2,0÷2,1

 

2,0÷2,1

2,0÷2,1

2,0÷2,1

Тангес кута діелектричних втрат при частоті 50 Гц, не менше

0,0002

0,0002

 Електрична міцність при змінній напрузі, не менше, В/м 

         

25х106

        

25х106

Дугостійкість (суцільний токопровідний шар не утворюється), ºС

250

Розміри, маса стержній:

Зовнішній діаметр, мм
Довжина, мм
Маса, кг
8,0
140 0,05
10,0
400 0,075
13,0
300 0,10
15,0
 1000 0,42
20,0
 1000 0,73
25,0
 1000 1,15
30,0
  1000 1,65
35,0
1000 2,25
40,0
500 1,5
40,0
1000 3,0
45,0
  500 1,80
50,0
500 2,35
50,0
 1000 4,65
60,0
500 3,30
60,0
 1000 6,55
65,0
500 3,75
65,0
 1000 7,30
70,0
500 4,50
70,0
 1000 8,85
80,0
 500 5,65
80,0
 1000
11,3
90,0
500
7,4
90,0
 1000
14,8
100,0
500
8,9
100,0
1000 17,7
110,0
500
10,8
110,0
 1000
21,4
120,0
500
12,85
120,0
1000
25,5
130,0
500
15,2
130,0
100
30,2
140,0
500
17,5
150,0
500  20,2
160,0
500
23,0
170,0
500
25,6
180,0
500
29,2
190,0
500 33,3
200,0
500
36,0
210,0
300
24,0
220,0
300
26,4
230,0
300
28,8
240,0
500
51,25
260,0
500
60,0
300,0
300
50,1